search expand

Vad är Stjärnmärkt LSS?

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS har tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den ger grundläggande kunskap om åldrande och demenssjukdom vid intellektuell funktionsnedsättning samt verktyg för att arbeta personcentrerat. Målgruppen är främst gruppbostäder och serviceboenden inom LSS-området.

Ingen avgift under 2024

Under 2024 har Svenskt Demenscentrum fått ett anslag från Socialdepartementet för att sprida Stjärnmärkt LSS. Utbildningen till Stjärninstruktör, inklusive utbildningsmaterial och kontinuerlig handledning, är då avgiftsfri.

Utbildningen för blivande Stjärninstruktörer, 4 – 5 december, är nu fullbokad.

Nästa utbildning äger rum den 28-29 januari 2025.  

Är du intresserad av att delta?
Kontakta Ann-Christin Kärrman: info@stjarnmarkt-lss.se

© 2024 Svenskt Demenscentrum

Tfn (växel): 08 690 58 00.